Disclaimer

Disclaimer

Doordat u deze website bezoekt en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruikt, gaat u akkoord met de toepassing van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.praktijkslowlife.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook al heeft Praktijk Slow Life met zorgvuldigheid in acht genomen bij het opstellen van de informatie en het onderhouden van deze website. De bronnen die hiervoor gebruikt zijn worden als betrouwbaar gezien. Kan Praktijk Slow Life niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de u aangeboden informatie. Praktijk Slow Life geeft geen garantie op de beschikbaarheid, het ontbreken van fouten of vrij zal zijn van virussen. Praktijk Slow Life wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (foutloos) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

De website van Praktijk Slow Life bevat links naar websites van anderen, Praktijk Slow Life aanvaard geen enkele aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van een link naar een site van een ander is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door Paktijk Slow Life niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid en actualiteit.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Praktijk Slow Life. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Slow Life. U mag de u geboden informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Praktijk Slow Life heeft het recht de aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een aankondiging te doen. Het is verstandig om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, gewijzigd is.

Hebt u vragen of opmerkingen neem dan alstublieft contact met mij op. U kunt dit doen via de contactpagina.